LITASA 2019 CONFERENCE OPENING ADDRESS by Professor Catherine Kell

Good afternoon everyone! Molweni bantwana, zihlobo noogxa bethu ababekekileyo. Ndiyabulela! Sinamkela ngezandla ezishushu nonke bantu abaphumeleleyo ukuza kuzimasa inkomfa yethu yama – 2019 nangakumbi kuni bantu bathatha inxaxheba ngokunikela iintetho ezimalunga...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial